Teambanan

Pris från 270 kr/pers (min 20 pers). För färre deltagare eventuellt kostnadstillägg. Tid: 2,5 tim.
Populär aktivitet där lagen tävlar mot varandra, i att vara bäst på att samarbeta. Längs en slinga i skogen finns stationer med övningar som tilltalar de flesta. Här finns allt från lite mer fysiska övningar som exempelvis ”Planket” där det gäller att få över laget på andra sidan genom att lyfta och bära medarbetarna genom hålen som finns i planket. Men på stationer som exempelvis ”Räknekvadraten” och ”Vågen” gäller det att använda matematiskt intellekt respektive samlat balanssinne. Det finns även inslag av de Gutniska lekarna i form av ”varpkastning”. Men i denna specialversion av varpa gäller det att ha en klar strategi för att samla mest poäng. Svårighetsgraden på stationerna väljs utifrån gruppens önskemål. Alla deltar på stationerna utifrån sin egen förmåga. Tänk på att ha med mellanmål så att alla orkar hela vägen.

Avstånd: Ingen, Teambanan är byggd på Gustavsvik.